Witaj
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Dołącz do nas i zarejestruj się już teraz.
   Strona główna   Pomoc Szukaj Zaloguj się Rejestracja  
Strony: [1]
  Drukuj  
Autor Wątek: Plan Rozwoju Zawodowego  (Przeczytany 6885 razy)
MagdaK
Przedszkolak
*

Reputacja 0
Wiadomości: 1


Zobacz profil
« : Maj 30, 2011, 19:28:17 »

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Magdalena Kretschmer

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2010
Data zakończenia stażu: 31.05.2011

Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego
w Rumi
Rumia, ul. Sienkiewicza 30

Stanowisko:
01.09-30.11.2010 wychowawca w świetlicy
01.12-31.05.2010 nauczyciel wspomagający

Opiekun stażu: Łucja Klepacka

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Zadania nauczyciela  - stażysty według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela

§6 ust. 2 pkt 1     Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Działania nauczyciela:
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Formy realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (rozdz. 3a Awansu zawodowego nauczyciela)
- najnowsze rozporządzenie MENIS dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty.
Termin
09.2010
Dowody realizacji, uwagi, wskazówki - Znajomość przepisów prawnych;

Poznanie dokumentów obowiązujących w świetlicy i szkole oraz zasad i zadań świetlicy i szkoły.
Analiza dokumentów obowiązujących w szkole:
– statutu szkoły, WSO;
– regulaminu pracy świetlicy
– szkolnego programu wychowania
- planu pracy zespołu przedmiotowego
- wniosków do realizacji opracowanych przez Radę Pedagogiczną
- programu profilaktyki
- planu wychowawczego klasy
Udział w Radach Pedagogicznych i posiedzeniach zespołu kl.0-3.
Formy realizacji- Notatki z analizy dokumentów;Lista obecności;

Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji.
Analiza dokumentacji szkoły: dziennika zajęć, planu pracy świetlicy, programu nauczania
obowiązującego w klasie II.Analiza księgi zarządzeń.
Formy realizacji- Poprawnie wypełniane dokumenty;

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Przeprowadzenie rozmowy wstępnej z opiekunem stażu,określenie wzajemnych oczekiwań:
- określenie zasad komunikowania się i współpracy
- skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
- konsultacje.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji- Opracowanie planu rozwoju zawodowego;

Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów  przeciw pożarowych.
Udział w szkoleniu.
Lektura obowiązujących przepisów.
Praktyczne stosowanie przepisów BHP i PP.
Formy realizacji- Zaświadczenie,notatki;

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole oraz zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Obserwacja.Udział w Radach Pedagogicznych.
Formy realizacji-Organizacja zajęć własnych;Lista obecności;

Przygotowanie  sprawozdania z przebiegu stażu.
Sprawozdanie
Formy realizacji- Treść sprawozdania

§6 ust. 2 pkt 2     Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna stażu lub Dyrektora
Skonstruowanie planu pracy edukacyjno- terapeutycznej świetlicy na rok szkolny 2010/2011.
Skonstruowanie planu pracy nauczyciela wspomagającego na semestr II.
Realizacja zajęć zgodnie z przygotowanymi  planami pracy.
Opracowanie scenariuszy zajęć.
Omawianie przeprowadzonych zajęć.
Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
Formy realizacji:
Plan pracy edukacyjno- terapeutycznej świetlicy na rok szkolny 2010/2011;
Plan pracy nauczyciela wspomagającego na semestr II;
Scenariusze zajęć;

Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych.
Włączanie się do organizacji imprez organizowanych przez świetlicę i szkołę.
Współorganizacja imprez klasowych.
Formy realizacji:
Zdjęcia, notatki z uroczystości;

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym samokształceniu.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
-kursy
- warsztaty
- studia II stopnia
Formy realizacji: Zaświadczenia;

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
Gromadzenie i wykorzystywanie materiałów służących jako pomoc dydaktyczna w pracy edukacyjno- terapeutycznej.
Formy realizacji:
Notatki;

Wzbogacenie warsztatu pracy.
Przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie edukacyjno- terapeutycznym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy.
Formy realizacji: Pomoce dydaktyczne;

Uczestnictwo w spotkaniu z rodzicami prowadzone przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Udział w spotkaniach z rodzicami organizowanych przez nauczyciela wiodącego.
Formy realizacji: Notatki własne;

§6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (lub innych nauczycieli).
Hospitacja zajęć wg wcześniej określonych zasad.
Zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy.
Formy realizacji: Scenariusze zajęć;

Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie.
Analiza przeprowadzonych samodzielnie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Ocena własnych umiejętności- wyłonienie słabych i mocnych stron.
Uwzględnienie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Dokumenty pohospitacyjne;Notatki;Teczka stażysty;


Wykorzystanie Technologii Informacyjnej w swojej pracy.
Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Formy realizacji: Zapis na płycie CD;

§6 ust. 2 pkt 3     Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.


Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Analiza akt osobowych ucznia (karta zgłoszenia do świetlicy).
Analiza opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Spotkania i współpraca z rodzicami.
Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem.
Współpraca z nauczycielem wiodącym, katechetką, pedagogiem, psychologiem, logopedą.
Formy realizacji: Notatki; Wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z uczniem.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb edukacyjno- terapeutycznych uczniów.
Stała obserwacja dziecka.
Współpraca z rodziną i nauczycielami.
Formy realizacji: Notatki;

Współpraca z rodzicami.
Indywidualne rozmowy, konsultacje.
Formy realizacji: Notatki;Nauczyciel stażysta:

Opiekun stażu:

Zatwierdzam do realizacjiMiejscowość, data                                              Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły


Zapisane
Forum edukacyjne, pomoc w nauce, zadania, przyjaciele
« : Maj 30, 2011, 19:28:17 »
 Zapisane
cent
Przedszkolak
*

Reputacja 0
Wiadomości: 12


Zobacz profil
« Odpowiedz #1 : Czerwiec 09, 2011, 12:42:17 »

Ja właśnie nie mam jeszcze jakiegoś właściwego planu rozwoju zawodowego. Tzn wiem co chciałabym robić, skończyłam zawodówkę i robię to co lubię, jestem fryzjerką. Ale to mi nie wystarcza, chciałabym się jeszcze uczyć i szkolić. Zrobić jakiś dyplom fryzjerstwa albo kosmetyki. Myślę nad pójściem do jakiejś rocznej albo dwuletniej szkoły tylko, że nie wiem gdzie. Nie wiecie czy w cosinusie, Progresie coś takiego mają czy tam są tylko licea dla dorosłych?
Zapisane
megi
Doktor Habilitowany
*******

Reputacja 2
Wiadomości: 490


Zobacz profil
« Odpowiedz #2 : Czerwiec 28, 2017, 15:38:04 »

Ja sądzę, że podstawą osiągnięcia sukcesu zawodowego jest wyzbycie się lęku przed porażką. To czynnik, które może skutecznie zdemotywować, bo często boi się krytyki czy oceny innych. Trzeba takie myślenie odrzucić, bo bardzo Nas ono blokuje. Jest też sporo prostych treningów motywacyjnych: http://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/artykuly/lek-przed-sukcesem-i-lek-przed-porazka które również są bardzo pomocne. Skorzystajcie!
Zapisane
Forum edukacyjne, pomoc w nauce, zadania, przyjaciele
   
 Zapisane
Strony: [1]
  Drukuj  
 
Skocz do:  


Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Seo4Smf v0.2 © Webmaster's Talks

Hayat Theme - Sefa